TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

Kế hoạch thi khóa 228

1. Thi lần 1

  • Ngày công bố kết quả thi: Thứ ba, ngày 14/02/2017
  • Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 14/02/2017 đến ngày 17/02/2017
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo: Thứ 4, ngày 22/02/2017
  • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 14/02/2017 đến 22/02/2017

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 228 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

  • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 26/02/2017
  • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ 6, ngày 03/03/2017
  • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 03/03/2017 đến ngày 05/03/2017
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ 4, ngày 08/03/2017

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tùy tùy thân có dán ảnh khi đi thi ***