LỊCH KHAI GIẢNG
  • Giảm 20% học phí cho Sinh viên và Giáo viên các lớp ban ngày.
  • Giảm 20% học phí cho học viên các lớp Oracle.
  • Giảm 10% học phí cho Sinh viên và Giáo viên các lớp tối, thứ Bảy & Chủ Nhật.
    (Nộp bản photo giấy báo thi hoặc thẻ SV còn thời hạn hoặc giấy xác nhận là SV, GV của trường)
  • Giảm 10% học phí cho các lớp học buổi chiều từ 13.30 - 16.45.
Hạn chót giảm học phí ngày 22/10/2014.
CÁC LỚP LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
Hoàn toàn miễn phí nếu học viên đăng ký các lớp lập trình viên
LỚP Ngày khai giảng Học trực tiếp trong phòng máy
LCCB_210T357SN 21/10/2014 (17h45) Thứ 3-5-7 (17.45 - 20.45) + CN (08.00 - 11.00)
LỚP Ngày khai giảng Học trực tiếp trong phòng máy
NET1_210C246 24/10/2014 (13h30) Thứ 2-4-6 (13.00 - 16.30)
NET1_210T26SN 24/10/2014 (17h45) Thứ 2-6 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (08.00 - 11.00)
LỚP Ngày khai giảng Học trực tiếp trong phòng máy
PHP1_210S357 25/10/2014 (8h00) Thứ 3-5-7 (08.00 - 11.00)
PHP1_210T26TN 24/10/2014 (17h45) Thứ 2-6 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (17.45 - 20.45)
LỚP Ngày khai giảng Học trực tiếp trong phòng máy
PHP1_210SCN 26/10/2014 (08h00) Chủ Nhật (08.00 - 11.00) + (13.30 - 16.30)
LỚP Ngày khai giảng Học trực tiếp trong phòng máy
JVA1_210T46TN 24/10/2014 (17h45) Thứ 4-6 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (17.45 - 20.45)
LỚP Ngày khai giảng Học trực tiếp trong phòng máy
JVA1_210SCN 26/10/2014 (08h00) Chủ Nhật (08.00 - 11.00) + (13.30 - 16.30)
CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ JAVA
CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ .NET
CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ PHP
CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ ORACLE
CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ KHÁC

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Khai giảng 24/10/2014
 
Thư viện tài liệu học tập miễn phíTra cứu điểm thi
Bài viết mới
 
Đào tạo theo yêu cầu
 
Dịch vụ website - Ứng dụng phần mềm