Google Maps Android API – phần 4

Google Maps Android API – phần 4

ngày 12-05-2016

Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng các đối tượng Shape để tương tác với Google Map

Xem tiếp
Sử dụng .Net Webservice trong Android

Sử dụng .Net Webservice trong Android

ngày 10-03-2017

Trong bài này sẽ trình bày 4 ví dụ về cách tương tác từ Android tới .Net Webservice thông qua thư viện KSOAP API.

Xem tiếp
Sử dụng .Net Webservice trong C#

Sử dụng .Net Webservice trong C#

ngày 10-03-2017

Trong bài tập này, chúng ta sẽ dùng C# để lấy dữ liệu từ server thông qua các service

Xem tiếp
Cách tạo Webservice

Cách tạo Webservice

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn tạo Web Service tương tác với ứng dụng di động

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 3

Google Maps Android API – phần 3

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn các bạn cách tương tác nâng cao với Google Map.

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 2

Google Maps Android API – phần 2

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn các bạn cách đưa Google Map vào ứng dụng Android của mình như thế nào

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 1

Google Maps Android API – phần 1

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn các bạn từng bước tiếp cập với Google Map thông qua các bài tập mẫu từ dễ lên khó, với mong muốn giúp các bạn có thể tự lập trình cũng như cải tiến theo cách của mình và áp dụng một cách hiệu quả nhất vào ứng dụng của mình

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 1: Thiết lập môi trường lập trình và tạo ứng dụng đầu tiên

[Học Lập trình Android] Bài 1: Thiết lập môi trường lập trình và tạo ứng dụng đầu tiên

ngày 20-10-2016

Hướng dẫn tải và cài đặt các công cụ cần thiết cho việc lập trình di động trên môi trường Android. Hai thành phần cơ bản nhất mà chúng ta cần phải có chính là bộ Android SDK (Software Development Kit) và JDK (Java Development Kit)

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 2: Xây dựng ứng dụng đa màn hình và truyền dữ liệu

[Học Lập trình Android] Bài 2: Xây dựng ứng dụng đa màn hình và truyền dữ liệu

ngày 10-03-2017

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách xây dựng giao diện cho Activity và các chuyển màn hình đơn giản thông qua việc tạo ra màn hình đăng nhập cho ứng dụng. Tiến hành tạo Project, vào thư mục res/layout mở tập tin activity_main.xml sẽ có giao diện như hình

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 3: Xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView

[Học Lập trình Android] Bài 3: Xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView

ngày 10-03-2017

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế ứng dụng ghi chú với ListView. Tạo Project, thiết kế giao diện gồm một EditText và một ListView, mở tập tin activity_main.xml trong res/layout và chỉnh sửa giống như hình.

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO