Đào tạo Thiết kế Đồ họa, Website, 3D Quảng cáo - Trung tâm Tin học; chuyên đào tạo đồ họa, thiết kế đồ họa, thiết kế website; dao tao do hoa, hoc do hoa, day do hoa, thiet, ke, do, hoa, dao, tao, thiết, kế, đồ, họa, học, hoc thiet ke; dao tao 3d game; dao tao thiet ke do hoa; 3ds Max; graphic design; hoc thiet ke do hoa; hoc graphic design; day graphic design; dạy thiết kế đồ họa; thiet ke do hoa; day thiet ke do hoa; graphic design pro; multimedia; designer; trung tam dao tao thiet ke; photoshop; illustrator; flash; mỹ thuật ứng dụng; my thuat; tutorial design; huong dan thiet ke; học thiết kế đồ họa; lớp đồ họa, lop do hoa; thiết kế đồ họa ngắn hạn; thiet ke do hoa ngan han; đào tạo ngắn hạn; dao tao ngan han; chuong trinh ngan han
Chuyên đề ngắn hạn

Chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực của Đồ họa như: Đồ họa 2D, Thiết kế web, Đồ họa 3D, Kiến trúc – xây dựng, Kỹ xảo phim,…được xây dựng với tiêu chí giúp Học viên thành thạo công cụ phần mềm và kỹ năng thiết kế chỉ trong THỜI GIAN NGẮN (36 tiết, 64 tiết, 128 tiết).
Thiết kế Game 2D - 3D